Přehled činností

 • montáže sádrokartonových systémů
 • aplikace termoizoloačních a protipožárních nástřiků
 • rekonstrukce bytových jader
 • malby, nástřiky, nátěry
 • realizace staveb
 • montáže kabelových souborů a elektroinstalace

 • Středisko inženýringu zajišťuje

 • veškeré subdodávky
 • provádějící stavební dokumentaci
 • nabídkové ceny prací
 • podklady k vydání stavebního povolení

 • Nakládání s odpady

 • likvidace stavebních a demoličních odpadů na řízených skládkách
 • pronájem mobilních kontejnerů