Vítejte na stránkách stavební a obchodní společnosti ROHOSTAV s.r.o.

Společnost ROHOSTAV spol. s.r.o. vznikla v roce 2003, kdy se transformovala z firmy "Roman Mauryc" (Fyzická osoba), která úspěšně fungovala od roku 1994 jako stavební firma. Zabýváme se především obytnými a občanskými stavbami. Největší pozotnost věnujeme interiéru od kompletního sádrokartonového systému suché výstavby, půdních vestaveb, nádstaveb a hypermarketů, včetně všech druhů podhledů, až po finální úpravu formou provedených maleb, nástřiků a nátěrů.

Samozřejmostí jsou práce zednické, elektro a instalatérské.

Od roku 1999 jsme rozšířili svou činnost v provádění termoizolačních a protipožárních nástřiků.

Naše firma mj. disponuje střediskem inženýringu, které je schopné zajistit veškeré subdodávky, provádející projektovou dokumentaci, nabídkové ceny prací, případně veškeré podklady k vydání stavebního povolení.

Hlavním cílem je pro nás spokojený zákazník.
Při svých podnikatelských aktivitách máme na zřeteli nejen kvalitu prováděného díla, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí. Vlivy naší činnosti na životní prostředí analyzujeme a přijímáme opatření ke zmírňování jejich negativních dopadů. Vycházíme nejen z legislativních požadavků, ale zohledňujeme také vlastní zkušenosti, případná doporučení nebo připomínky zaměstnanců a zainteresovaných stran tak, aby v rámci ekonomických možností byly vlivy na životní prostředí řešeny i nad rámec povinných opatření. Pro případné havárie jsou ve společnosti zpracovány havarijní plány a pracoviště jsou vybavena adekvátními havarijními prostředky.